Ing. Miroslav Strnad
Žitavská 2526
470 06 Česká Lípa
+420 737 258 978 info@ocenovani-podniku.eu
www.ocenovani-podniku.eu

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ


ZÁKAZNÍKŮM Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍME:

ZNALECKÉ POSUDKY V OBORU EKONOMIKA, ODHADY, OCENĚNÍ

obchodního jmění pro nákup, prodej, fúze, Squeeze out, rozdělení společností, transformace, změnu právnické osoby OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) za účelem prodeje, transformace na právnickou osobu firem (s.r.o., a.s., v.o.s.), podílů nebo OSVČ za účelem vypořádání dědictví (dědického řízení) firem (s.r.o., a.s., v.o.s.), podílů nebo OSVČ za účelem vypořádání majetku u manželského rozvodu obchodních podílů, akcií a jiného finančního majetku know-how, goodwill podnikatelských projektů pro účely informačního memoranda pro určení tržního nájmu nehmotného majetku, know-how, patentů, ochranných známek v rámci ocenění podniku nebo podílu na ocenění zásob a pohledávek pro prodej a tvorbu opravných položek pro soudy, pojišťovny a arbitrážní řízení na škody vzniklé z podnikatelské činnosti pro stanovení likvidační hodnoty podniku rozklady znaleckých posudků z oboru ekonomie, oponentní posudky na všechny druhy znaleckých posudků z oboru ekonomie

Znalecké posudky jsou vždy vyhotoveny v souladu se světově používanými metodami, které jsou definovány v IVS (International Valuation Standards) 2000-2012 vzor znaleckého posudku.

EKONOMICKÉ A INVESTIČNÍ ANALÝZY

Analýzy v rozsahu znaleckého posudku (finanční analýza podniku, ocenění podniku) stanovení hodnoty společnosti nebo stanovení hodnoty podílu v rozsahu znaleckého posudku za cca 50-60% ceny znaleckého posudku. analýzy pro účely informačního memoranda analýzy EVA (ekonomická přidaná hodnota) analýzy nákladů, návrhy a realizace restrukturalizace firem investiční analýzy tuzemských obchodovatelných i neobchodovatelných cenných papírů investiční analýzy zahraničních cenných papírů obchodovaných na trzích v USA investiční analýzy oborových sektorů, trhů...pravidelné analýzy komodit (vybrané kovy, ropa) PRODEJ A NÁKUP FIREM (s.r.o., a.s.) ZDARMA Vám zkonzultujeme připravenost Vaší firmy na prodej, aktuální možnosti případného prodeje, aktuální tržní podmínky, navrhneme Vám způsob a strategii prodeje Vaší firmy nebo Vašeho podílu. Při prodeji nebo nákupu firmy, případně prodeji nebo nákupu podílu Vás budeme zastupovat jako finanční poradci. Budeme efektivně chránit Vaše zájmy a budeme Vám poskytovat cenné rady, které ve výsledku povedou k úspěchu celé transakce. V případě prodeje pro Vás vypracujeme upoutávku (teaser), informační memorandum, oceníme Vaši firmu (několika vybranými metodami) připravíme Vaši firmu k prodeji, sestavíme výběr potencionálních investorů a oslovíme je, budeme se účastnit obchodních jednání, připravíme data room, připravíme due diligence a budeme spolupracovat s právním poradcem. U prodeje nebo nákupu minoritních podílů pak můžeme figurovat jako dohadci obchodu.

Dále také nabízíme:

zprostředkování prodeje firem s obratem nad 30 mil. Kč.

U firem dosahujících vysokou ekonomickou stabilitu (vysoká ziskovost, nízká zadluženost, vysoká přidaná hodnota, schopnost vyplácet stabilní dividendu) může být obrat nižší než 30 mil. Kč.
Upřednostňujeme prodej celých firem (100% podíl) nebo majoritních podílů (nad 50%), v některých případech lze dohodnout i prodej minoritního podílu. V současnosti disponujeme širokou databází potencionálních investorů, což nám umožňuje zkrátit dobu uskutečnění obchodu na přijatelnou mez a dále minimalizovat náklady pro prodávajícího. pokračování

SPRÁVU AKCIOVÉHO PORTFOLIA - PORADENSTVÍ PŘI INVESTICÍCH

Akcie si nakupujete sami na vlastní účet.
Sami si tedy rozhodujete o svých investicích.
Sami si vyberete svého brokera.
Investice jsou vybírány na základě Vašeho přání a zadání a na základě Vašich preferencí.

Pomohu Vám vybudovat Vaše akciové portfolio.
Pokud si sami vyberete jakoukoliv investici, pak Vám na požádání provedu její analýzu včetně zhodnocení potencionálních rizik. Neobchoduji na základě technické analýzy, ale na základě fundamentální analýzy - nejsem spekulant, ale dlouhodobý investor (minimální investiční horizont je 6 měsíců).

Během naší spolupráce Vám budu průběžně zasílat nové investiční tipy,
včetně krátkého popisu a stanovení roční cílové ceny. Pro analýzy využívám data z: Yahoo, CNBC, Forbes, Investopedia, Fool, Bloomberg, Reuters, Patria, z internetových stránek firem, výročních zpráv firem a z prezentací.

Akciové trhy sleduji každý den, analýzy firem provádím průběžně.