Ing. Miroslav Strnad
Žitavská 2526
470 06 Česká Lípa
+420 737 258 978 info@ocenovani-podniku.eu
www.ocenovani-podniku.eu

zakládání společností

PRODEJ FIREM A PODÍLŮ, NÁKUP FIREM A PODÍLŮ, PŘÍPRAVA FIREM K PRODEJI

Zabýváme se poradenstvím při prodeji firem nebo nákupu firem s podnikatelskou minulostí (podnikatelská minulost více jak 5 let). Nové firmy bez podnikatelské minulosti neprodáváme. Všem majitelům malých až středně velkých společností nabízíme profesionální pomoc při přípravě firmy k prodeji a s prodejem firmy (podílu). Všem investorům pak naopak nabízíme profesionální pomoc s nákupem firmy (podílu). Pomůžeme Vám s přípravou celé transakce, vyhotovíme Vám objektivní ocenění prodáváné či kupované společnosti, zmapujeme pro Vás veškerá rizika a budeme se účastnit vyjednávání o podmínkách celého obchodu. Dodržujeme profesionální kodex finančního poradce. EXIT Z FIRMY není jenom PRODEJ FIRMY. Exit z firmy nebo-li odchod by měl každý majitel plánovat s předstihem. Při plánování je nutné si nastavit priority a cíle. Exit nutně neznamená prodej. Z firmy je možné odejít také mezigeneračním převodem, manažerským odkupem, najmutím managementu, fúzí, refinancováním, prodejem částí aktiv a nebo likvidací. Mnoho majitelů nabídne svoji společnost k prodeji, aniž by zvážili další možnosti. Pak zjíšťují, že jejich firma má mnohem nižší hodnotu než se domnívali nebo dokonce, že je jejich firma neprodejná. Proto je nutné plánovat exit s předstihem a zvážit všechny možnosti. Pokud je totiž exit nutný (z různých důvodů), může být už příliš pozdě. Pokud chcete v této problematice poradit, neváhejte nás kontaktovat.


PŘÍPRAVA FIREM K PRODEJI

Jako prvotní je nutné provést analýzu prodejnosti Vaší společnosti a v jakém stádiu připravenosti k prodeji se nachází. V případě kdy splňuje základní podmínky pro úspěšný prodej, je nutné dále provést kroky, které společnost pro investory zatraktivní. To znamená především vytvoření firemní strategie, posílení ekonomické stability, provedení nákladové restrukturalizace, provedení auditu všech právních dokumentů, nastavení zastupitelnosti... . Teprve po provedení výše popsaných kroků se výrazně zvýší pravděpodobnost úspěšného prodeje vaší firmy a pak lze konstatovat, že je vaše firma k prodeji připravená. Pokud chcete zanalyzovat prodejnost vaší firmy nebo chcete pomoci s přípravou firmy k prodeji, neváhejte nás kontaktovat.


PRODEJ FIREM, PRODEJ PODÍLŮ

Chcete prodat svoji firmu nebo obchodní podíl? Obraťte se na nás. Zdarma Vám zkonzultujeme připravenost firmy na prodej, možnosti prodeje, aktuální tržní podmínky a navrhneme Vám strategii prodeje firmy, případně jiné řešení. V současné době disponujeme širokou databází potencionálních investorů, což nám v některých případech umožňuje zkrátit dobu uskutečnění prodeje firmy nebo obchodního podílu na přijatelnou mez a dále minimalizovat náklady prodávajícího. Pokud nebude ze strany našich potencionálních investorů o prodávanou společnost nebo obchodní podíl zájem, navrhneme Vám marketingovou strategii prodeje (způsob nabídky, cenovou kalkulaci...), kterou po oboustranném odsouhlasení postupně uskutečníme. V případě dohody, pak pro zájemce o prodej firmy nebo obchodního podílu vyhotovíme veškeré analýzy a ocenění, teaser (upoutávku), informační memorandum a připravíme due diligence. Dále budeme prodejce zastupovat jako investiční analytici a poradci při všech jednáních, především pak při jednáních o ceně a podmínkách prodeje. Jestliže prodáváte pouze minoritní nebo 50% podíl ostatním akcionářům nebo podílníkům, stanovíme hodnotu Vašeho podílu a pomůžeme Vám s jeho prodejem a s vyjednáním optimálních podmínek celého obchodu. V případě, že jsou cenové požadavky protistran různé, můžeme pak v této transakci fungovat jako dohadci ceny.
Mějte na paměti. Vlastnický podíl v soukromé společnosti je vysoce nelikvidní investice. Podle velmi optimistického scénáře budete moci provést úplný prodej neboli exit nejdříve za 8-12 měsíců od učinění rozhodnutí. Reálné je to tedy již zhruba za rok, ale také za tři a více let a to jen za předpokladu, že tržní podmínky zůstanou na dobré úrovni stejně jako stav vaší firmy. Dokud hodnotu své firmy nebo podílu nezjistíte v rámci transakce, jde čistě o teoretický údaj. Zajímavostí je to, že i když je pro majitele prodej firmy emotivní záležitostí, pak kupodivu podle statistik postrádá svůj podnik pouze malé procento bývalých majitelů a jen o něco větší procento by zvažovalo opětovný návrat do své bývalé společnosti. (zdroj: průzkum z Velké Británie 2006) Pokud máte zájem o zasílání nabídek prodávaných firem nebo obchodních podílů můžete se u nás zdarma zaregistrovat, stačí napsat mail s Vašimi požadavky.


NÁKUP FIREM, NÁKUP PODÍLŮ

Kupujete firmu nebo obchodní podíl? Pak i Vám můžeme pomoci. I v tomto případě budeme na Vaší straně figurovat jako investiční poradci, kteří provedou nezávislé ocenění kupované společnosti nebo podílu a po důkladné analýze Vás upozorní na veškerá rizika spojená s obchodem. Dále se zúčastníme všech klíčových jednání o ceně a podmínkách obchodu. V právních otázkách firmy nezastupujeme. Ve většině případů mají firmy nebo majitelé firem své právníky, kterým důvěřují. Jelikož právní poradce a investiční poradce jsou klíčovými osobami v celém obchodu, měl by k nim mít majitel společnosti maximální důvěru. V některých zemích je dokonce nutné, aby byli poradci na sobě nezávislí tak, aby maximálně chránili zájmy svého klienta.